Map Unavailable

Date
29/11/2019 - 1/12/2019

Location
Czech Republic

Categories

Organizer
DRUNA
druna@druna.cz
+420 725 449 409


Potíže se vztahy k ostatním, k sobě samým a k životu mají většinou svůj počátek v prvních sedmi letech života. Pokud se nám v tomto mladém věku nedostalo lásky, péče a doteku, které patří mezi základní potřeby každého dítěte, a namísto toho jsme byli trestáni, odmítáni či zanedbáváni, vytváříme si ochranné vrstvy, jež nás mají oddělit od pocitů bolesti. Tyto vrstvy se projevují v našem fyzickém, energetickém a duševním těle a překrývají naše základní kvality a skutečný vrozený potenciál.

V této dílně obnovíme spojení se svým „vnitřním dítětem“, které v nás stále žije a čeká, aby se mohlo projevit v celé své kráse. Vrátíme se do minulosti – vědomě, v atmosféře podpory a láskyplné péče celé skupiny. Setkáme se s našimi rodiči a lidmi, kteří se o nás v té době starali, abychom prošli všemi neuzavřenými situacemi až do konce. To může být i velmi bolestné, protože doposud nás před zármutkem chránily naše uměle vytvořené obranné mechanismy. Ale také velmi dojemné a osvobozující, když uvolníme a znovu pro sebe získáme energii prvotních citů a emocí, které byly naším prvním dětským jazykem. Dostane-li se našemu „vnitřnímu dítěti“a jeho potřebám pozornosti a prostoru, nemusí už dále přehrávat svá zranění v našem současném životě. Osvobozujeme tím nejen sebe, ale i osoby, které byly součástí naší minulosti.

Neméně důležitým prvkem této práce je dostat se do kontaktu s vlastním „moudrým dospělým“. Je součástí každého člověka a ztělesňuje univerzální lásku a laskavou péči existence. Vždy byl a zůstává celistvým. Z tohoto bodu se propojujeme s naším „vnitřním dítětem“, podporujeme jeho procesy a staráme se o jeho potřeby.

Cestou iniciace kráčíme do plné a vyzrálé dospělosti. Přijímáme odpovědnost za svůj život a zážitky z minulosti začínáme vnímat jako příležitost k dalšímu růstu. Učíme se dávat prostor a přijímat do svého systému životní elán, spontánnost, svěžest a hravost naší dětské energie.