Map Unavailable

Date
15/11/2019 - 17/11/2019

Categories

Organizer
DRUNA
druna@druna.cz
+420 725 449 409


Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme. Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.

Súfijci milují život a proto si nevybírají, co budou oslavovat. Ať už život přináší cokoli, je to vždy důvod k oslavě. Súfijci žijí každý okamžik jako by to byl jejich poslední a díky tomu se každý okamžik stává jedinečným. Každá životní zkušenost se stává velkou záhadou a velkým dobrodružstvím.

V této dílně budeme prožívat, jak může být naše energie osvobozena od vazeb a identifikací, které v našem životě vytváří utrpení. Budeme používat súfijské techniky, které pomáhají probouzet naši vitální energii. Díky nim se můžeme podívat (a rozpoznat) na situace, ve kterých jsme napjatí a stagnujeme. Budeme zkoumat, kde se zastavuje naše energie díky strachu ze ztráty někoho nebo něčeho, strachu z odevzdání se neznámu. Budeme se učit vytvářet láskyplnou a přijímající atmosféru okolo těchto strachů a napětí pomocí súfijských meditací. Díky uvolnění a odevzdání se blokovaná energie osvobodí. Tuto životní energii pak přivedeme zpět do našeho centra pomocí „zikerů“ – súfijské techniky kombinující pohyb, dech a zvuky. Budeme oslavovat krásu a tajemství života a smrti.