PRVOTNÍ CÍTĚNÍ

uzdravení vnitřního dítěte

Je to proces osvobození sebe sama,
stejně jako všech lidí,
kteří patří do příběhu vaší minulosti